Wine Barrels

PRIVACY POLICY

Hrvatski:
Vinoljubac objavljuje S. Papić. Ova pravila o privatnosti pokrivaju moju web stranicu, Vinoljubac.com i biltene e-pošte, kao i druge digitalne proizvode, uključujući aplikacije.

Možete me dobiti putem e-pošte na info@vinoljubac.com

Podaci koje prikupljam koriste se za poboljšanje sadržaja moje web stranice, biltene e-pošte i druge digitalne proizvode, koriste se za obavještavanje potrošača o ažuriranjima naše web stranice, e-pisma i druge digitalne proizvode, a ja ih koristimo za kontaktiranje potrošača u marketinške svrhe. Ne dijelim informacije s drugim organizacijama u bilo koju svrhu.

Kada postavite račun na vinoljubac.com, registrirate se za e-pismo ili instalirate aplikaciju ili drugi digitalni proizvod, mogu zatražiti vaše ime, e-poštu i / ili poštanski broj i vaše dopuštenje da vam pošaljem e-poštu. Dopuštam vam da se odjavite. Možda ćete od mene primati povremene poruke s informacijama o proizvodima i uslugama ili nadolazećim događajima.

Ako u bilo kojem trenutku više ne želite primati takve poruke od mene, možete se odjaviti putem veze na dnu e-pošte. Ili nas možete obavijestiti slanjem poruke e-pošte koja mi govori da više ne želite primati poštu ili e-poštu od naše tvrtke. Molim vas dostavite mi svoje točno ime i adresu. Bit ću siguran da je vaše ime uklonjeno s moga popisa u takve svrhe.

U nekim iznimnim slučajevima možete dobiti telefonski kontakt od mene s informacijama u vezi s narudžbama koje ste izvršili putem interneta ili svojim računom člana vinoljubac.com. Kontaktirat ću vas samo telefonom u iznimnim slučajevima i prema potrebi. Vaš telefonski broj neće se koristiti za reklamiranje.

Oglašavanje treće strane
Bilo koji oglas koji se pojavi na mojoj web stranici isporučuje vam rješenje za oglašavanje treće strane. Tijekom posluživanja oglasa na mojoj web stranici, moje rješenje za oglašavanje treće strane može postaviti ili prepoznati jedinstveni kolačić na vašem pregledniku. Ne prikupljamo nikakve osobne podatke poput imena, adrese itd.

English:

Vinoljubac is published by S. Papic. This privacy policy covers my website, Vinoljubac.com, and email newsletters, as well as other digital products, including apps.

I can be reached via email at info@vinoljubac.com 

The information I collect is used to improve the content of my website, email newsletters and other digital products, used to notify consumers about updates to our website, e-letters and other digital products, and used by me to contact consumers for marketing purposes. I do not share the information with other organizations for any purpose.

When you set up a vinoljubac.com account, register for an e-letter or install an app or other digital product, I may ask for your name, email and/or ZIP code and for your permission to send you email. I do allow you to opt out. You may receive periodic mailings from me with information on products and services or upcoming events.

If at any time you no longer wish to receive such mailings from me, you may unsubscribe using the link at the bottom of the emails. Or you may let us know by sending an email to me telling me that you do not want to receive mail or email from our company anymore. Please provide me with your exact name and address. I will be sure your name is removed from my lists for such purposes.

In some rare cases, you may receive telephone contact from me with information regarding orders you have placed online or your vinoljubac.com member account. I will only contact you by phone on and as-needed basis. Your phone number will not be used for solicitations.

Third-Party Advertising
Any ads appearing on my website are delivered to you by a third-party advertising solution. In the course of serving advertisements to my website, my third-party advertising solution may place or recognize a unique cookie on your browser. We do not collect any personal information such as name, address etc.